adres domki Nord Breeze Władysławowo Władysławowo, ul. Literacka 9

telefon domki Nord Breeze Władysławowo 515 537 050

REGULAMIN BASENU
1. Basen jest dostępny dla Gości korzystających z usług hotelowych w godzinach od 9.00 do 20.00 .
2. Przed wejściem do strefy kąpielowej Użytkownicy zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste obuwie
plażowe.
3. Wstęp na basen jest możliwy tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym tzn.: kobiety-strój kąpielowy
jedno lub dwuczęściowy a mężczyźni-kąpielówki przylegające do ciała.
4. Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domku. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa
Domków Nord Breeze nie ponosi odpowiedzialności.
5. Przed skorzystaniem z basenu należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem w domku.
6. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem w domku.
7. Na teren strefy basenowej zabrania się wnoszenia elementów ostrych i niebezpiecznych, a w
szczególności szklanych (w tym napojów i kosmetyków w szklanych opakowaniach).
8. Zabrania się korzystania ze strefy basenowej dzieciom do lat 16 bez opieki osoby dorosłej.
9. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
10. Dzieci o wzroście poniżej 150 cm muszą być bezwzględnie wyposażone w nadmuchiwane rękawki,
pływaczki.
11. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:
• są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych, • chorują
na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu, •
posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje,
• cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne,
• są uczulone na środki dezynfekujące,
• cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia,
• posiadają dolegliwości układu wydalania.
12. Korzystanie z Basenu przez Gości nie jest nadzorowane przez ratowników ani przez Obiekt, więc
Goście korzystają z Basenu na własne ryzyko.
13. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań Uczestników odpowiedzialność ponosi
opiekun grupy (tj. osoba rezerwująca/wpłacająca zadatek)
14. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w
basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
15. Osoby niszczące lub uszkadzające Basen ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone
szkody.
16. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub
przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte ze Strefy Basenowej przez Właściciela Obiektu.
17. Właściciel obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na basen ze względu na ilość osób w niej
przebywających.
18. Na terenie Basenu kategorycznie zabrania się:
• biegania,
• skakania do wody,
• żucia gumy,
• wszczynania fałszywych alarmów,
• pozostawiania małych dzieci bez opieki,
• wchodzenia ze zwierzętami,
19. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Basenu należy zgłaszać Właścicielowi
Obiektu
20. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym w Obiekcie w Strefie Basenowej oraz na stronie
internetowej Obiektu oraz w każdym domku.